| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Bài 1: Nhiều bất thường trong việc tổ chức đấu giá tài sản có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại Bình Dương

Bài 1: Nhiều bất thường trong việc tổ chức đấu giá tài sản có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại Bình Dương

Kinh Tế 17/08/2023, 14:01

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập (Công ty Công Lập) bị phản ánh là có dấu hiệu “thông đồng, dìm giá” và cản trở khách hàng tiếp cận tới việc đăng ký tham gia đấu giá khi tổ chức đấu giá tài sản, vi phạm nhiều quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.