largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Cuộc đua ‘song mã’ dành gói thầu 7,3 tỷ của cấp nước Thủ Đức

Cuộc đua ‘song mã’ dành gói thầu 7,3 tỷ của cấp nước Thủ Đức

Kinh Tế 16/01/2024, 16:30

Công ty CP Cấp nước Thủ Đức (TP. HCM) đã hoàn thành mở thầu gói cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình, trị giá hơn 7 tỷ đồng. Gói thầu có 2 nhà thầu tham dự.