| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Hàng loạt cổ phiếu HPX, IBC, HVN,... bị đưa vào diện kiểm soát của HoSE do chậm nộp BCTC kiểm toán

Hàng loạt cổ phiếu HPX, IBC, HVN,... bị đưa vào diện kiểm soát của HoSE do chậm nộp BCTC kiểm toán

Kinh Tế 09/05/2023, 09:02

Cần lưu ý rằng trong trường hợp các công ty trên tiếp tục trễ hẹn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm ngoái 45 ngày, cổ phiếu có thể sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.