| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu

Tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu

Kinh Tế 11/03/2021, 06:30

Phát triển công nghiệp hỗ trợ là giải pháp quan trọng để VN chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CN hóa,hiện đại hóa;tạo giá trị gia tăng,góp phần cải thiện chất lượng nền kinh tế;nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài,đẩy mạnh tiếp nhận,chuyển giao công nghệ,thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.