| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đạt 99% số phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đạt 99% số phiếu tín nhiệm cao

Xã Hội 02/11/2023, 14:21

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có số phiếu đánh giá tín nhiệm cao đạt 61 phiếu, chiếm 98,39%. Người thấp nhất là Giám đốc Sở Y tế.HĐND tỉnh Bình Dương vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.