| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Xã Hội 11/06/2022, 09:30

Bộ Y tế đẩy mạnh thực hiện đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, nhất là tại các địa phương, bảo đảm việc xử lý chất thải y tế đáp ứng yêu cầu về môi trường theo quy định.