| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Từ 15/6, TP.HCM cấp bản sao trích lục kết hôn không phụ thuộc nơi đăng ký

Từ 15/6, TP.HCM cấp bản sao trích lục kết hôn không phụ thuộc nơi đăng ký

Xã Hội 07/06/2022, 10:15

Đây là bước quan trọng để TP.HCM thực hiện việc cấp bản điện tử Giấy tờ hộ tịch theo Thông tư số 01 của Bộ Tư pháp ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.