| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định trong phòng, chống thiên tai

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định trong phòng, chống thiên tai

Xã Hội 22/03/2021, 14:00

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định trong phòng, chống thiên tai

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành đề án hỗ trợ, phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành đề án hỗ trợ, phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kinh Tế 11/03/2021, 14:30

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.